ملاقات افزایش فوتبال مسابقه پیروزی

ملاقات: افزایش فوتبال مسابقه پیروزی فوتبال لیگ برتر ایران استقلال خوزستان پورموسوی

گت بلاگز اخبار حوادث زخمی‌شدن مامور حراست دانشگاه شهیدچمران اهواز به وسیله دو ضارب

یک مامور حراست دانشگاه شهید چمران اهواز در حین درگیری با دو فرد مشکوک که به علت نامشخصی وارد دانشگاه شده است بودند، مورد ضرب سلاح برنده قرار گرفت. 

زخمی‌شدن مامور حراست دانشگاه شهیدچمران اهواز به وسیله دو ضارب

زخمی شدن مامور حراست دانشگاه شهیدچمران اهواز به وسیله دو ضارب

عبارات مهم : اداره

یک مامور حراست دانشگاه شهید چمران اهواز در حین درگیری با دو فرد مشکوک که به علت نامشخصی وارد دانشگاه شده است بودند، مورد ضرب سلاح برنده قرار گرفت.

وحید بابادی، مدیر اداره حراست دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ساعت 45 دقیقه بامداد روز شنبه ششم آبان ماه، وحید رمضانی، مامور حراست این دانشگاه دو فرد مشکوک را در محوطه دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مشاهده می کند.

زخمی‌شدن مامور حراست دانشگاه شهیدچمران اهواز به وسیله دو ضارب

وی افزود: این مامور بعد از تعقیب این افراد با آن ها درگیر شده است و یکی از آن ها وی را از ناحیه چپ سینه مورد ضرب تیزبر قرار می دهد و سپس ضاربان از محل متواری می شوند. رمضانی این اتفاق را به مرکز حراست اطلاع رسانی می کند و ماموران 110 و اورژانس بلافاصله خود را به محل اتفاق می رسانند.

مدیر اداره حراست دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: این مامور به بیمارستان انتقال یافته و کارها درمانی جهت وی انجام و در ساعت سه بامداد مرخص می شود و اکنون در اوضاع مطلوبی به سر می برد.

یک مامور حراست دانشگاه شهید چمران اهواز در حین درگیری با دو فرد مشکوک که به علت نامشخصی وارد دانشگاه شده است بودند، مورد ضرب سلاح برنده قرار گرفت. 

بابادی گفت: علت ورود این افراد به دانشگاه مشخص نیست و تحقیقات در این باره به وسیله نیروی انتظامی در حال انجام است.

واژه های کلیدی: اداره | اهواز | دانشگاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog