ملاقات افزایش فوتبال مسابقه پیروزی

ملاقات: افزایش فوتبال مسابقه پیروزی فوتبال لیگ برتر ایران استقلال خوزستان پورموسوی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شناسایی گسل کنار برج میلاد پیش از ساخت ، لزوم مطالعات تازه زلزله احتمالی تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر لزوم انجام مطالعات تازه در حوزه وقوع زلزله احتمالی پایتخت و تاکید شورای شهر بر این

شناسایی گسل کنار برج میلاد پیش از ساخت ، لزوم مطالعات تازه زلزله احتمالی تهران

لزوم مطالعات تازه زلزله احتمالی تهران/شناسایی گسل کنار برج میلاد پیش از ساخت

عبارات مهم : ایران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر لزوم انجام مطالعات تازه در حوزه وقوع زلزله احتمالی پایتخت و تاکید شورای شهر بر این عنوان به ساخت برج میلاد بر روی گسل اشاره کرد و گفت: گسلی که برج میلاد در کنار آن ساخته شده است است پیش از احداث این بنا شناسایی شده است بود.

محمد سالاری در گفت وگو با ایسنا، در تشریح مطالعاتی که راجع به مدیریت بحران در پی وقوع زلزله احتمالی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه زیرساخت ها و راه های ارتباطی جهت کمک رسانی به اتفاق دیدگان صورت گرفته هست، گفت: بعد از مطالعاتی که در سال 1384 به صورت جامع به وسیله یک شرکت ژاپنی به نام جایکا انجام شد علی رغم اینکه در سطح دولت و شورا عنوان مطالعات تازه مطرح بود ولی مطالعات دیگری انجام نشد و آن مطالعات سال 84 نیز به روزرسانی نشد.

شناسایی گسل کنار برج میلاد پیش از ساخت ، لزوم مطالعات تازه زلزله احتمالی تهران

وی افزود: بسیاری اعتقاد هستند اساسا نتیجه های مطالعات جایکا در حال حاضر خیلی قابل استناد نیست؛ آیا که بسیاری از شرایط و زیرساخت ها نسبت به سال 1384 عوض کردن کرده و به نوعی اوضاع بسیار وخیم تر از گذشته شده، لذا مطالعات قبلی نمی تواند خیلی مورد استناد قرار گیرد.

سالاری ادامه داد: شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در این دوره تصمیم دارد که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را ملزم کند تا با کمک سایر شرکت ها و نهادهای مرتبط در امر مدیریت بحران و مقاوم سازی بناها و ابنیه شهر در برابر زلزله همچون وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه ها مطالعات جدیدی را انجام دهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر لزوم انجام مطالعات تازه در حوزه وقوع زلزله احتمالی پایتخت و تاکید شورای شهر بر این

وی تاکید کرد: در صحبت های شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در صحن علنی شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز به این عنوان تاکید شد که یکی از اولویت های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در کوتاه مدت انجام مطالعات تازه در حوزه مدیریت بحران و وقوع زلزله احتمالی است که ما نیز به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران این عنوان را پیگیری خواهیم کرد.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به انجام مطالعات دقیق جهت گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و دسترسی ها به محلات جهت امداد رسانی در پی وقوع زلزله، گفت: متاسفانه تا کنون جهت نحوه دسترسی محلات جهت امدادرسانی مطالعات دقیقی انجام نشده و تا سال 1395 نیز نقشه گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تهیه نشده بود و بعضا نقشه های اولیه ای که تهیه شده است بود نیز به هیچ عنوان قابل تطبیق با طرح تفصیلی نبودند. نهایتا در سال 1395 با محوریت و درخواست شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به وسیله مرکز تحقیقات زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی و شرکت زلزله شناسی این نقشه ها تهیه شد؛ ولی حتی این نقشه ها نیز بر اساس بررسی های انجام شده است هنوز قابل لحاظ کردن در طرح تفصیلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت دقیق نیستند و آنچه که لحاظ شده است اشکالاتی را به همراه دارد.

در نظر نگرفتن پهنه گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در ساخت و سازهای پایتخت تا کنون

شناسایی گسل کنار برج میلاد پیش از ساخت ، لزوم مطالعات تازه زلزله احتمالی تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه ساخت و سازهایی که تا امسال انجام شده است است بدون در نظر گرفتن پهنه گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده، افزود: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ملزم بوده است که نقشه گسل های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را تهیه کند و اگر می خواست می توانست این کار را عملیاتی کند آیا که در ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران، شهرداری ملزم شده است بود که این عنوان را پیگیری کند. البته نمی توان گفت که تمام قصور از سوی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده آیا که شرکت های زلزله شناسی و راه و شهرسازی نیز قصوراتی داشتند؛ ولی متاسفانه رویکرد شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ظرف سال های گذشته درآمدزایی بوده و اساسا دغدغه چنین موضوعاتی را نداشته است.

سالاری در پاسخ به این پرسش که آیا در هنگام احداث برج میلاد مدیریت شهری وقت از قرار گیری این برج بر روی گسل مطلع بوده است یا خیر؟ گفت: قطعا آنچه که صاحبنظران در خصوص برج میلاد و قرارگیری آن در کنار گسل عنوان کرده اند پیش از احداث این بنا عنوان شده است بود. در حقیقت گسلی که برج میلاد بر روی آن قرار گرفته پیش از احداث این بنا شناسایی شده است بود ولی متاسفانه دقت مورد نیاز را انجام ندادند و یا اینکه تهیه کنندگان نقشه های برج میلاد عنوان وجود گسل در آن محدوده را لحاظ کردند و مقاوم سازی مورد نیاز را انجام دادند. البته در این خصوص شبهه وجود دارد. آیا که به موجب آئین نامه هایی که در حال حاضر در مقررات ملی ساختمان وجود دارد هنوز روی عنوان ساخت بنا بر روی گسل ها آئین نامه جدی منطبق با مطالعات جهانی تدوین نشده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر لزوم انجام مطالعات تازه در حوزه وقوع زلزله احتمالی پایتخت و تاکید شورای شهر بر این

وی افزود: در دنیا بعضا بر روی گسل ها ساخت و ساز انجام می شود ولی ساخت و ساز ساختمان های پر اهمیت بر روی گسل ها انجام نمی شود و ساختمان های بی اهمیت نیز برابر آئین نامه های تدوین شده است ساخته می شود ولی در کشور ما متاسفانه هنوز این آئین نامه ها تدوین نشده است.

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | مطالعات | شهرداری | برج میلاد | شورای شهر | شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog